Om Tolkemyndigheden

Læs her om Tolkemyndigheden (DNTM).

Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM) er en del af Social- og Boligstyrelsen.

Vi bevilger tolkning til hørehandicappede til sociale aktiviteter.

Skal du have tolk til en uddannelse (Specielpædagogisk Støtte), skal du kontakte dit uddannelsessted.  
I jobcentret, i kommunen og på hospitalet, skal de sørge for tolk til dig.

Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvem der skal sørge tolkebistand. Så hjælper vi dig.

Mail: dntm@dntm.dk.

Fortrolige eller følsomme personoplysninger kan sendes sikkert via Digital Post.
Er du virksomhed, kan du sende via Digital Post.

Tlf. 7463 3686
SMS: 2591 8888
Adresse: Edisonsvej 1, st., 5000 Odense C

 
Fakturaer sendes til:
Social- og Boligstyrelsen
Edisonsvej 1
5000 Odense C
CVR 26144698
Fakturaer vedr. tolkning sendes til EAN 5798 000 354 784, i "Ref" feltet skal der stå: "BOKR, projekt 1513251001".
Fakturaer vedr. øvrige udgifter sendes til EAN  5798 000 354 838, i "Ref" feltet skal der stå:"97061/BOKR".

Vi er 3 medarbejdere i Den Nationale Tolkemyndighed.

 
Chef for Tolkemyndigheden: Bo Kragelund
Mobil: 5363 3686
Mail: bk@dntm.dk
 
 
Fuldmægtig Anne Bjørn
Tlf 7463 3686
Mail: dntm@dntm.dk
 

Sagsbehandler Nadia Ecklon 
Tlf 7463 3686
Mail: 
dntm@dntm.dk