Socialstyrelsens Logo hvidt

 

DNTM trans rd tolke og krone

 

Puljer

Større private fester

Større private fester
Større private fester Tolk til private fester fx barnedåb, konfirmation, runde fødselsdage, svendegilde o.lign. Puljen dækker IKKE almindeligt samvær med familie og venner, fx almindelig fødselsdags-komsammen, påskefrokost, julefrokost osv. Det er kun private fester, der kan bevilges fra puljen. Fx kan en forenings jubilæum eller en fest i fodboldklubben ikke bevilges.

Mindesamvær ved begravelser

Mindesamvar ved begravelser
Mindesamvær ved begravelser Tolk til mindesamvær efter en begravelse (gravøl, begravelseskaffe osv.)

 Private sundhedstilbud

Private sundhedstilbud
Private sundhedstilbud Tolk til private sundhedstilbud, fx fødselsforberedelse, fysioterapi, diætist, ultralydsscanning o.lign.

Handicappolitisk arbejde i udlandet eller deltagelse i internationale idrætsstævner i udlandet

Handicappolitisk arbejde i udland / deltagelse i Internationale idrætsstævne i udland
Handicappolitisk arbejde i udlandet eller deltagelse i internationale idrætsstævner i udlandet Kun i disse to tilfælde kan tolkning tages med til udlandet. Man skal være aktiv deltager. Tilskuere kan ikke søge om tolk.

Deltagelse i fritidsaktiviteter i en sæson

Deltagelse i fritidsaktiviteter i en sæson
Deltagelse i fritidsaktiviteter i en sæson Tolk til fritidsaktiviteter i en sæson. Fritidsaktivitet skal være mere end én gang. Fx dans, rideundervisning o.lign.

Tolkning under ledsagelse af døvblinde til aktiviteter

Tolke under ledsagelse af døvblinde
Tolkning under ledsagelse af døvblinde til aktiviteter Tolk til døvblinde, der har brug for tolkning under ledsagelse til og fra aktiviteter fx at spørge om vej, købe biletter o.lign. Der skal altid være bevilget tolkning til aktiviteten.

Hørehandicappede forældre, der har behov for tolk i forhold til deres børn

hørehandicappede forældre, der har behov for tolk i forhold til deres børn
Hørehandicappede forældre, der har behov for tolk i forhold til deres børn Tolk til fx børnefødselsdag for kammerater, når man skal i skolen for at høre sit barn fremlægge elevarbejde eller opføre teater, når man vil med til barnets fritidsaktivitet for at se på og snakke med andre forældre, eller hvis man måske vil i cirkus med sit barn. Der er fortsat tidsubegrænset tolkning til forældre, som skal følge deres små børn til børnenes fritidsinteresser, når de ikke selv kan tage af sted. Der er også stadigvæk tidsubegrænset tolkning til forældre, som skal følge deres børn til læge og tandlæge.

Tolkning i en kortere periode i forbindelse med pludseligt opståede forhold

Tolkning i en kortere periode i forbindelse med pludseligt opståede forhold
Tolkning i en kortere periode i forbindelse med pludseligt opståede forhold I helt særlige tilfælde kan Tolkemyndigheden bevilge tolkning, hvis der pludseligt sker noget, der ikke kun kan dækkes af timebanken. Bevillingen gives for en kortere periode, hvis der er tale om særlige forhold, og der ikke kan ydes tolkning efter andre regler. Du skal først have brugt din timebank. Der er 0,2 mio. kr. i puljen hvert år. Puljen gælder, til pengene er brugt.

Sociale tolkninger på faglige RUS ture og deltagelse i sociale aktiviteter

sociale tolkninger på faglige RUS ture og deltagelser i sociale aktiviteter
Sociale tolkninger på faglige RUS ture og deltagelse i sociale aktiviteter Tolk til sociale aktiviteter på RUS ture i forbindelse med studiestart. Der kan bevilges op til 5 timer dagligt. Herudover kan bevilges tolk i op til 5 timer 3 gange om året til fx fester osv. på videregående uddannelser. (Man fortsætter på en videregående uddannelse, når man fx er blevet student).

Tags: Tolkebistand, Socialstyrelsen, puljer for tolkning, sociale formål