Den Nationale Tolke Myndighed

 

Socialstyrelsens Logo hvidt

 

 • Tidsubegrænset tolkning
  Loven siger, at der gives tidsubegrænset tolkning til aktiviteter, som er nødvendige for, at personer med hørehandicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere. Socialministeriet har lavet en bekendtgørelse med de aktiviteter, man kan få tidsubegrænset tolkning til. Tidsubegrænset tolkning er fx lægebesøg, samtaler med fagforening, bank eller advokat, kirkelige handlinger, møder i handicaporganisationer osv. Du kan se bekendtgørelsen, klik på ”bilag1” i venstre side.

 • Timebank
  Timebanken er på 7 timer for døve og hørehæmmede og 20 timer for døvblinde. Timerne gives 1 gang årligt den 1. januar. Ønsker du tolk til aktiviteter som ikke er tidsubegrænset eller en puljeaktivitet, kan du bruge din timebank. Timebankstolkning kan fx være foredrag, museumsbesøg, køb i butik, mv. Er I flere som bestiller tolk, til samme aktivitet og kan bruge samme tolk, så bliver det gruppetolkning. Når I deler tolkning, så deler i også timer. Eksempel: Du og en ven vil se en udstilling. I skal bruge tolk i 4 timer og i bruger hver 2 timer fra jeres timebank. Timebanken er personlig. Du kan ikke give din timebank til andre. Du kan ikke få tilført ekstra timer til timebanken.

   
 • Hvad er puljer?
  Puljerne hedder også bevillingsbegrænset tolkning. Det er aktiviteter, der ellers ville være tolkning fra timebanken, men nu bevilges som om det var tidsubegrænset tolkning. I hver pulje er der kun er et bestemt beløb om året. Hvis pengene bliver brugt, kan man ikke få tolkning fra puljen resten af året. Du kan se alle puljeaktiviteter: klik på ”puljer” i venstre side.

   

  Større private fester

  Større private fester
  Tolk til private fester fx barnedåb, konfirmation, runde fødselsdage, svendegilde o.lign. Puljen dækker IKKE almindeligt samvær med familie og venner, fx almindelig fødselsdags-komsammen, påskefrokost, julefrokost osv. Det er kun private fester, der kan bevilges fra puljen. Fx kan en forenings jubilæum eller en fest i fodboldklubben ikke bevilges.

  Mindesamvær ved begravelser

  Mindesamvar ved begravelser
  Tolk til mindesamvær efter en begravelse (gravøl, begravelseskaffe osv.)

   Private sundhedstilbud

  Private sundhedstilbud
  Tolk til private sundhedstilbud, fx fødselsforberedelse, fysioterapi, diætist, ultralydsscanning o.lign.

  Handicappolitisk arbejde i udlandet eller deltagelse i internationale idrætsstævner i udlandet

  Handicappolitisk arbejde i udland / deltagelse i Internationale idrætsstævne i udland
  Det er kun i disse to tilfælde, hvor tolkning kan tages med til udlandet. Man skal være aktiv deltager. Tilskuere kan ikke søge om tolk.

  Deltagelse i fritidsaktiviteter i en sæson

  Deltagelse i fritidsaktiviteter i en sæson
  Tolk til fritidsaktiviteter i en sæson. Fritidsaktivitet skal være mere end én gang. Fx dans, rideundervisning o.lign.

  Tolkning under ledsagelse af døvblinde til aktiviteter

  Tolkning under ledsagelse af døvblind
  Tolk til døvblinde, som har brug for tolkning under ledsagelse til og fra aktiviteter fx at spørge om vej, købe biletter o.lign. Der skal altid være bevilget tolkning til aktiviteten.

  Hørehandicappede forældre, der har behov for tolk i forhold til deres børn

  hørehandicappede forældre, der har behov for tolk i forhold til deres børn
  Tolk til fx børnefødselsdag for kammerater, når man skal i skolen for at høre sit barn fremlægge elevarbejde eller opføre teater, når man vil med til barnets fritidsaktivitet for at se på og snakke med andre forældre, eller hvis man måske vil i cirkus med sit barn. Der er fortsat tidsubegrænset tolkning til forældre, som skal følge deres små børn til børnenes fritidsinteresser, når de ikke selv kan tage af sted. Der er også stadigvæk tidsubegrænset tolkning til forældre, som skal følge deres børn til læge og tandlæge.

  Tolkning i en kortere periode i forbindelse med pludseligt opståede forhold

  Tolkning i en kortere periode i forbindelse med pludseligt opståede forhold
  I helt særlige tilfælde kan Tolkemyndigheden bevilge tolkning, hvis der pludseligt sker noget, der ikke kun kan dækkes af timebanken. Bevillingen gives for en kortere periode, hvis der er tale om særlige forhold, og der ikke kan ydes tolkning efter andre regler. Du skal først have brugt din timebank. Der er 0,2 mio. kr. i puljen hvert år. Puljen gælder, til pengene er brugt.

  Sociale tolkninger på faglige RUS ture og deltagelse i sociale aktiviteter

  sociale tolkninger på faglige RUS ture og deltagelser i sociale aktiviteter
  Tolk til sociale aktiviteter på RUS ture i forbindelse med studiestart. Der kan bevilges op til 5 timer dagligt. Herudover kan bevilges tolk i op til 5 timer 3 gange om året til fx fester osv. på videregående uddannelser. (Man fortsætter på en videregående uddannelse, når man fx er blevet student).

 • Gruppetolkning
  Søger du om tolk til en aktivitet, andre også har søgt om tolkning til, kommer du med i en gruppetolkning, hvis I bruger samme slags tolkning. Dvs. når I er flere, deler i tolkningen, og er det timebankstolkning, deler I også timerne. Eksempel: Du og en ven vil se en udstilling. I skal bruge tolk i 4 timer fra timebanken. Når I er to, er det en gruppetolkning, og I bruger 2 timer fra timebanken hver.

   
   
 • Akut tolkning
  Du kan ikke få tolkning uden bevilling fra DNTM. Men sker der noget akut, kan du få tolkning i 4 tilfælde, selv om vi har lukket og ikke kan give dig en bevilling: 1. Akut konsultation hos læge eller lægevagt 2. Akut henvendelse på vagtapotek vedr. lægeordineret medicin 3. Akut samtale med psykolog (efter henvisning fra læge/lægevagt) 4. Akut samtale med bedemand ved død i nærmeste familie

   
   
 • Tegnsprogskursus til kolleger
  Er du lønmodtager, kan du og dine kolleger få et kursus i tegnsprog, så I kan snakke sammen. Kurset laves, så det passer præcis til din arbejdsplads. Der bevilges 15 timers undervisning, som din arbejdsplads og tolken planlægger sammen. Normalt undervises 2-3 timer over 4-5 gange. Din arbejdsplads skal selv have lokaler til undervisningen. Kurset målrettes den virksomhed, du er ansat i. Hvis du arbejder i fx et køkken, vil fagudtryk omkring madvarer og tilberedning af mad være en del af kurset. Er du tømrer, vil der være fagudtryk omkring byggematerialer og værktøj. Alle kurser indeholder også smalltalk. Det er sådan, kolleger lærer at benytte tegnsprog og får udvidet deres ordforråd. Ansøgning om et kursus sendes på mail til Bo Kragelund This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Det er din leder, som skal søge. Tolkemyndigheden skal nemlig være sikker på, at din arbejdsplads vil lægge lokaler til undervisningen, og din leder skal beslutte, om kurset må foregå i arbejdstiden eller skal være i fritiden. Normalt holdes kurset i arbejdstiden. Yderligere informationer kan fås ved Bo Kragelund.

 • Klage over tolkning, tolkefirma
  Vil du klage over tolken, kan du indgive din klage til DNTM. I din klage skal du oplyse hvad du er utilfreds med. Herefter behandler DNTM din klage og vi spørger tolkefirmaet hvad der er sket. Du kan indgive din klage ved at sende en mail, ringe via fjerntolk, skrive et brev, booke et møde hos os, eller sende et videoklip til os.

   
   
  Klage over afgørelse fra DNTM
  Du kan klage over DNTMs afgørelser om tolk. Det betyder, at du kan klage, hvis vi afgør, du skal bruge timer fra timebanken i stedet for at få tidsubegrænset tolkning. Du kan også klage, hvis du får afslag på bevilling til tolk. Du skal sende din klage til DNTM. DNTM genbehandler din ansøgning. Hvis vi fastholder vores afgørelse, sender vi din klage til Ankestyrelsen. Du skal sende din klage til os på mail eller i et brev.