Puljer

Større private fester

Større private fester
Pulje: Større private fester Tolk til større private fester, fx barnedåb, konfirmation, runde fødselsdage, svendegilde, studenterfest, fætter/kusinefest o.lign. Puljen dækker IKKE almindeligt samvær med familie og venner, fx almindelig fødselsdags-komsammen, påskefrokost, julefrokost osv. Det er kun private fester, der kan bevilges fra puljen. Fx kan en forenings jubilæum eller en fest i fodboldklubben ikke bevilges.

Mindesamvær ved begravelser

Mindesamvær ved begravelser
Mindesamvær ved begravelser Det er tolk til mindesamvær efter en begravelse (gravøl, begravelseskaffe osv.)

Private sundhedstilbud

Private sundhedstilbud
Private sundhedstilbud Tolk til private sundhedstilbud, fx fødselsforberedelse, fysioterapi, diætist, ultralydsscanning o.lign.

Handicappolitisk arbejde i udlandet eller deltagelse i internationale idrætsstævner i udlandet

Handicappolitisk arbejde i udlandet eller deltagelse i internationale idrætstævner i udlandet
Handicappolitisk arbejde i udlandet eller deltagelse i internationale idrætsstævner i udlandet Puljen vedrører de eneste to tilfælde, hvor tolkning kan tages med til udlandet. Man skal deltage aktivt. Tilhørere og tilskuere kan ikke søge om tolk.

Deltagelse i fritidsaktiviteter i en sæson

Deltagelse i fritidsaktiviteter i en sæson
Deltagelse i fritidsaktiviteter i en sæson Tolk til fritidsaktiviteter i en sæson. Alle fritidsinteresser dækkes.

Tolkning under ledsagelse af døvblinde til aktiviteter

Tolkning under ledsagelse af døveblinde til aktiviteter
Tolkning under ledsagelse af døvblinde til aktiviteter Tolk til døvblinde, der har brug for tolkning under ledsagelse til og fra aktiviteter. Der skal også være bevilget tolkning til aktiviteten.

Hørehandicappede forældre, der har behov for tolk i forhold til deres børn

Hørehandicappede forældre, der har behov for tolk i forhold til deres børn
Hørehandicappede forældre, der har behov for tolk i forhold til deres børn Tolk til fx børnefødselsdag for kammerater, når man skal i skolen for at høre sit barn fremlægge elevarbejde eller opføre teater, når man vil med til barnets fodboldtræning for at se på og snakke med de andre forældre, eller hvis man måske vil i cirkus med sit barn. Der er stadigvæk tidsubegrænset tolkning til forældre, som skal følge deres små børn til børnenes fritidsinteresser, når de ikke selv kan tage af sted. Der er også stadigvæk tidsubegrænset tolkning til forældre, som skal følge deres børn til læge og tandlæge.

Tolkning i en kortere periode i forbindelse med pludseligt opståede forhold

Tolkning i en kortere periode i forb med pludseligt opståede forhold
Tolkning i en kortere periode i forbindelse med pludseligt opståede forhold I helt særlige tilfælde kan Tolkemyndigheden bevilge tolkning, hvis der pludseligt sker noget, der ikke kun kan dækkes af timebanken. Bevillingen gives for en kortere periode, hvis der er tale om særlige forhold, og der ikke kan ydes tolkning efter andre regler. Du skal først have brugt din timebank. Der er 0,2 mio. kr. i puljen hvert år. Puljen gælder, til pengene er brugt.

Sociale tolkninger på faglige RUS ture og deltagelse i sociale aktiviteter

Sociale tolkninger på faglige Rus ture og deltagelse i sociale aktiviteter
Sociale tolkninger på faglige RUS ture og deltagelse i sociale aktiviteter Tolk til sociale aktiviteter på RUS ture i forbindelse med studiestart. Der kan bevilges op til 5 timer dagligt. Herudover kan bevilges tolk i op til 5 timer tre gange om året til fx fester osv. på videregående uddannelser. (Man fortsætter på en videregående uddannelse, når man fx er blevet student).

Print Email

Bekendtgørelsens bilag 1

Beskæftigelse

Møde med fagforeninger og A-kasse, fx

- melde ledighed, udfylde blanketter

- vejlednings- og rådighedssamtaler

- informationsmøder for ledige

- jobsøgningskurser

- CV og jobprofil

- efterløn

- sager vedrørende arbejdsskader og fyring

Jobsamtale for personer, der er i beskæftigelse

Åbne informationsmøder om beskæftigelse

Samtaler om elev- og praktikpladser

Bierhverv

Tolkning til tegnsprogsundervisning på arbejdspladsen

Klubmøder på arbejdspladsen (fagforeningsmøder)

Justits

Advokathjælp, herunder skilsmissesager, fx

- generel bistand

- i forbindelse med konkrete retssager

- formøder til retsmøder

Civile retssager, fx

- møde i civilretten

- indkaldelse som værge

- afhøring i retten

- bisidder

Fogedret, fx

- møder vedrørende gæld og gældssanering

- bisidder

Kørekort, fx

- teoriundervisning

- køretimer

- glatbanekørsel

- førstehjælpskurser

- generhvervelse og alkoholkurser i forbindelse hermed

Bilsyn

Folkekirken samt godkendte og anerkendte trossamfund
Udøvelse af offentlig myndighed med borgerlig retsvirkning

Borgerrettede religiøse handlinger, fx

- barnedåb, konfirmation, bryllup, begravelse

- gudstjeneste

- konfirmationsforberedelse

- andre tilsvarende religiøse handlinger

Andre religiøse handlinger, fx

- indsættelse af præst

Menighedsrådsarbejde, fx

- deltagelse i menighedsrådsmøder

- deltagelse i ansættelsessamtaler og andre udvalgsmøder

Sundhed (når der ydes offentligt tilskud til ydelsen)

Læge, speciallæge mm., fx

- konsultation hos læge

- konsultation hos speciallæge (bla. psykiater)

- konsultation hos øjenlæge og Statens Øjenklinik

- konsultation hos vagtlægen

- screening, ultralydsscanning og røntgen (offentlig) – som foregår hos privat praktiserende speciallæge

- tandbehandling

Ægtefælles, samlevers, registreret partners eller faders deltagelse i fødsel mv., fx

- fødselsforberedelse

- fødsel

Psykolog, fx

- tilskudsberettiget konsultation hos psykolog

- tilskudsberettiget deltagelse i gruppeterapi

Fysioterapi mm., fx

- tilskudsberettiget behandling hos fysioterapeut

- tilskudsberettiget behandling hos kiropraktor

- samtale med hjemmesygeplejerske

- tilskudsberettiget behandling hos fodterapeut

Kommunale sundhedstilbud (efter sundhedsloven), fx

- konsultation hos skolelæge og skoletandpleje (samt omsorgstandpleje)

- tandregulering

- deltagelse i rygeafvænningskurser

- vejledning hos diætist

- deltagelse i informationsmøder og kurser omkring egen sygdom som led i patiensuddannelseskurser (hospital offentlig)

- påførendes deltage i informationsmøder og kurser omkring sygdom som led i patientuddannelseskurser omkring sygdom som led i patientuddannelseskursus (hospital offentlig)

- deltagelse i ryg- og svømmehold – når det sker som led i et genoptræningsforløb

- behandling for misbrug – når det ydes efter sundhedsloven

- deltagelse i mødregruppe – uden deltagelse af sundhedsplejerske

Undervisning

Skole- og fritidsordning (privat og offentlig), fx

- besøg på skoler of fritidshjem før optagelse

- barns 1. skoledag

Støtteberettigede uddannelser, fx

- informations og vejledning før studiestart

FVU

AVU

Danskuddannelse til voksne udlændinge

Sociale aktiviteter

Aktiviteter i dagtilbud, fx

- deltagelse i forældrearrangerede aktiviteter i dagtilbud

- besøg i daginstitution før optagelse

- deltagelse i bestyrelsesmøde i dagtilbud og forældrerådsarbejde

- deltagelse i legestueaktiviteter

Skole- og fritidsordning (privat og offentlig), fx

- deltagelse i forældrearrangerede aktiviteter på skoler og fritidshjem

- forældrekonsultationer, som ikke dækkes via anden lovgivning

Foreningsarbejde, fx

- deltagelse i aktiviteter, som har samfundsmæssig eller almen betyning

Frivilligt arbejde, fx

- arbejdet skal være frivilling, ulønnet og formelt organiseret. Arbejdet må ikke være rettet mod familie eller venner af tolkebrugeren

Møder i handicaporganisationer

Politiske arrangementer, fx

- deltagelse i politiske arrangementer og møder

Grundejer- og beboerforeninger, fx

- møder og generalforsamling

Rådgivning hos bank, pensionskasse mm., fx

- rådgivning og vejledning hos bank

- rådgivning og vejledning i pensionskasse

- rådgivning og vejledning i forsikringsselskab

- rådgivning og vejledning hos kreditforeninger

- rådgivning og vejledning hos revisor

Oplysning og information, fx

- information om brug af tolk, tolkebrugerdage, tolkebrugerkursus

- tolkning af brugsvejledning, ansøgningsskema mm.

Møder, arrangeret af offentlige myndigheder

Offentlige borgermøder, foredrag, konferencer og fyraftensmøder

Kursus- og vejledningstilbud til døvblinde

Visumansøgning på ambassade/konsulat

Syn af lejlighed

Synsprøve hos optiker

Bedemand

Interview (TV, aviser, blade mv.)

Print Email